קטורת בהירות ומיקוד

220

קטגוריות: ,

קטורת שנעשתה במעגל כישוף, מצוינת לריכוז החושים, טובה בזמן עשיית חשבונות, סידור ניירת, לימוד, קריאה, וכל דבר המצריך מאיתנו להתמקד ולראות את הדברים באופן ברור ומדויק.
אופן הדלקה – גחל.
כוונה לפני הדלקה – מיקוד.

גלילה למעלה